Toshiba e-Studio 2330E photocopier, Refurbished

$800.00

Newly refurbished Toshiba e-Studio 2330E copier.